Obchody 3 Maja w Szydłowie

W słoneczne przedpołudnie, 3 maja w Szydłowie, miały miejsce gminne uroczystości upamiętniające 222-gą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele św. Władysława. Po mszy przemaszerowano pod pomnik Walczących, Poległych i Pomordowanych w latach 1939 – 1945, gdzie nastąpiło złożenie kwiatów.

Dalsza część obchodów miała miejsce w Szkole Podstawowej w Szydłowie. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć znakomite przedstawienie słowno-muzyczne w wykonaniu uczniów „podstawówki” o tematyce 3-Majowej. Wcześniej widzowie obejrzeli nagranie w którym dzieci ze szkoły podstawowej i z przedszkola wypowiadają się na temat patriotyzmu. Całość wypadła naprawdę bardzo profesjonalnie i zrobiła duże wrażenie na przybyłych gościach.

Podczas uroczystości z okolicznościowym referatem wystąpił wójt gminy Jan Klamczyński, głos zabrał także Michał Skotnicki – wicestarosta powiatu staszowskiego. Na zakończenie wszystkim przybyłym gościom, uczniom i nauczycielom którzy przygotowali przedstawienie, podziękowała dyrektor szkoły Krystyna Żmuda.

Zdjęcia: GCK w Szydłowie