Obowiązek składania deklaracji

Urząd Miasta i Gminy w Szydłowie przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obowiązek złożenia ww. deklaracji mają osoby:

 • które do tej pory deklarowały odbiór odpadów w sposób niesegregowany (zmieszany),
 • które korzystały ze zniżki dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny,
 • u których nastąpiła zmiana dotycząca liczby osób zamieszkałych na danej nieruchomości wynikająca z:
  • narodzin dziecka,
  • wprowadzeniem się lub wyprowadzeniem osób,
  • tymczasowym zamieszkaniem na terenie gminy,
  • wynajmem domu/lokalu,
  • zgonem,
 • którzy będą kompostować bioodpady w utworzonym przez siebie kompostowniku, a tym samym skorzystają ze zwolnienia z opłaty w wysokości 2,00 zł od osoby na miesiąc.

Deklarację, po 1 stycznia 2021 r. należy złożyć do urny w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Szydłowie, lub przesyłać elektroniczną skrzynką podawczą (ePUAP) albo pocztą na adres Urzędu.

Deklaracja 2021 - wersja edytowalna

Poniżej wzór prawidłowo wypełnionej deklaracji:

Wzór deklaracji 2021

Wzór deklaracji 2021

Wzór deklaracji 2021