Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dn. 18.09.2018 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Szydłowie z dnia 18 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w wyborach do Rady Gminy Szydłów.

Gminna Komisja Wyborcza obwieszczenie