Ochotnicza Straż Pożarna w Gackach

Ochotnicza Straż Pożarna w Gackach
Gacki 13
28-225 Szydłów

Prezes: Robert Pitek
Naczelnik: Zbigniew Klusek

Rok założenia: 1924
KRS: 13948
Wyposażenie: Renault Trafic 80 dci, pompa PO-5

Historia OSP w Gackach

W 1924 r. kierownik tutejszej Szkoły Powszechnej Jan Gądek i działacz młodzieżowy Jan Rak wystąpili z propozycją założenia Ochotniczej Straży Pożarnej. Na wiejskim zebraniu zgłosiło się 25 osób. Wybrano zarząd w składzie: Jan Gądek – prezes, Jan Samiec – naczelnik, Jan Wójtowicz – wiceprezes, Teofil Samiec – sekretarz, Kacper Długosz – skarbnik, Adam Rozborski – gospodarz jednostki.

Strażacy nie mieli siedziby ani swojego sprzętu, aby prowadzić ćwiczenia. Korzystali z wyposażenia działającej już jedno­stki OSP w Szydłowie. Dlatego też w 1927 r. zarząd wystąpił z propozycją wybudowania remizy. Mieszkańcy wsi zgodzili się płacić na budowę 5 zł rocznie od gospodarstwa. W 1929 r., za częściową odpłatnością, jednostka otrzymała ręczną sikawkę od władz powiatowych w Busku Zdroju. Pozostały sprzęt kompletowała z nagród za zajmowanie czołowych lokat na zawodach sportowo-pożarniczych. Przechowywano go u gospodarza jednostki Adama Rozborskiego.

W 1932 r. rozpoczęto budowę remizy z niewielką pomocą finansową Gminy Szydłów i władz powiatu w Busku Zdroju. Rok później oddano do użytku zbudowany z kamienia łamanego i pokryty dachówką obiekt parte­rowy o wymiarach 16 na 10 m.

Strażacy z OSP Gacki na placu zamkowym w Szydłowie w 1943 r.
Strażacy z Gacek na zamku w Szydłowie podczas zawodów strażackich w 1943 r. Leżą od lewej: Jan Cecot, Antoni Palmąka (s. Michała). Od lewej stoją: Antoni Adamski, Teodor Zawada (Szydłów), Jan Samiec, Chiżycki (komendant powiatowy z Buska), Jan Haczyk, Jan Kuca, Karol Zieliński (wójt), Franciszek Palmąka (s. Jana), Szerejak (z komendy straży w Busku Zdroju), Ignacy Wójtowicz. Fot. ze zbiorów Stefana Zielińskiego

Podczas II wojny światowej straż pożarna była jedyną organizacją społeczną, której okupant nie rozwiązał. Prawie wszyscy członkowie OSP należeli do ruchu oporu. Gdy pod koniec wojny Gacki znajdowały się na linii frontu, w czasie bombardowania szkoły zginął wraz z żoną prezes Jan Gądek. Dlatego do dziś jest tradycją, że OSP w Gackach prezesują kierownicy lub dyrektorzy tutejszej szkoły. W obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu zginął też członek pierw­szego zarządu Kacper Długosz.

Po wojnie wyremontowano remizę i na nowo zaczęto gromadzić sprzęt. W 1952 r. jednostka otrzymała motopompę M 200. Poszerzyła też swoją działalność o przedsięwzięcia kulturalno-rozrywkowe, m. in. powołując do życia zespół teatralny.

W 1956 r. zmarł naczelnik Jan Samiec, wielki sympatyk pożarnictwa. Jego następcą został Stanisław Haczyk, który zmarł w 1970 r. Wybrano wówczas zarząd w składzie: prezes – Józef Opałka, naczelnik – Ignacy Wójtowicz, zastępca naczelnika – Edmund Samiec, sekretarz – Stanisław Góra, gospodarz – Józef Boś, członkowie – Władysław Opas i Stefan Stróż. Rozpoczęto starania o remont kapitalny remizy. W 1973 r. roze­brano stary budynek i na jego fundamentach postawiono piętrowy obiekt. W pracę angażowali się mieszkańcy wsi, w tym szczególnie Henryk Gad, Zygmunt Kozieł i Stanisław Krawczyk. W 1975 r. budynek został przekazany do użytku.

Dwa lata później naczelnikiem został Edmund Samiec, lecz w 1979 r. wyjechał na stałe do USA. Na jego miejsce powołano Stanisława Górę. Ze względu na zmianę miejsca zamieszkania, w roku 1987 z funkcji prezesa ustąpił Józef Opałka. Nowym prezesem został dyrektor szkoły Stanisław Molisak.

W 1994 r. jednostka otrzymała sztandar. W 2014 r., podczas obchodów 90-lecia OSP w Gackach, jednostka otrzymała samochód strażacki Renault Trafic.

OSP Gacki
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gackach w 2009 r. Od lewej: Adam Pabian, Stanisław Zawada, Edward Boś, Stanisław Molisak, Tadeusz Sojda, Zbigniew Klusek, Zbigniew Olszewski. Fot. M. Szwarc

Sztandar OSP Gacki
Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Gackach. Fot. P. Walczak