Odbiór drogi gminnej w Grabkach Dużych

W dn. 17 października 2019 r. miał miejsce odbiór wyremontowanej drogi gminnej w Grabkach Dużych. Trwa inwestycja drogowa w Brzezinach. Wkrótce rozpocznie się przebudowa drogi powiatowej Potok - Grabki Duże.

Remont drogi gminnej nr 390018T Grabki Duże – przez wieś od km 0+000 do km 0+882

Zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 390018T Grabki Duże – przez wieś od km 0+000 do km 0+882” polegało na przebudowie drogi na odcinku 882 metrów z szerokością jezdni asfaltowej 3,5 – 4,5 m i poboczami utwardzonymi materiałem kamiennym o szerokości 2 x 0,75 m. W ramach prac wykonano renowację rowów, przepusty rurowe pod zjazdami i pod drogą wraz ze ściankami czołowymi oraz utwardzono tłuczniem zjazdy na działki.

Wartość całkowita inwestycji wyniosła 224 tys. 810,61 zł, w tym: 112 tys. 405,00 zł – przyrzeczone środki z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, 112 tys. 405,61 zł – środki własne Gminy Szydłów.

Inwestycję zrealizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Drokam” Tomasz Wojtas z Piaseczna w gm. Łoniów.

W odbiorze uczestniczyli: Andrzej Tuz – Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów, Paweł Krakowiak – Inspektor Nadzoru, Janusz Machnik – Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w UMiG Szydłów, Krzysztof Sarzyński z Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „Drokam” Tomasz Wojtas z Piaseczna, Leszek Wójcik – Radny Rady Miejskiej w Szydłowie z Grabek Dużych.

Odbiór drogi Grabki przez wieś
Odbiór drogi w Grabkach Dużych.
Od lewej: Janusz Machnik, Krzysztof Sarzyński, Paweł Krakowiak, Andrzej Tuz, Leszek Wójcik.

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0033T Potok – Grabki Duże od km 6+627 do km 7+627

W najbliższych dniach rozpocznie się przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0033T Potok – Grabki Duże od km 6+627 do km 7+627. Jest to odcinek od drogi wojewódzkiej w Grabkach w stronę Potoka o długości 1 km.

Przetarg ogłoszony przez Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Staszowie. Koszt inwestycji wyniesie 308.619,30 zł. Prace mają zostać wykonane do końca listopada br.

Rusza przebudowa drogi Grabki Duże Potok
Wkrótce ruszy przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0033T Potok – Grabki Duże. Od lewej: Paweł Krakowiak (Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie), Rafał Szyszkowski (Prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Staszowie), Andrzej Tuz (Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów), Leszek Wójcik (Radny Rady Miejskiej w Szydłowie).

Remont odcinka drogi gminnej nr 390007T Brzeziny – Brzeziny Podlesie od km 0+000 do km 0+700

Burmistrz Andrzej Tuz odwiedził plac budowy w Brzezinach, gdzie trwają prace remontowe przy 700-metrowym odcinku drogi gminnej Brzeziny – Brzeziny Podlesie. Obecnie wykonywana jest tutaj renowacja rowów i wykonywane są przepusty rurowe pod zjazdami na posesje. Docelowo będzie tędy biegła droga asfaltowa o szerokości 4,6 metra wraz z poboczami kamiennymi o szerokości 2 x 1,0 m.

Remont drogi w Brzeziny - Brzeziny Podlesie
Trwa remont odcinka drogi Brzeziny - Brzeziny Podlesie.