Odbiór dwóch dróg gminnych po remontach

Dzisiaj miał miejsce odbiór dwóch inwestycji drogowych na terenie Gminy Szydłów: odcinka ulicy Uroczej i drogi Brzeziny - Brzeziny Podlesie.

Remont odcinka drogi gminnej nr 390030T Szydłów, ul. Urocza od km 0+970 do km 1+419.

Wartość całkowita inwestycji wyniosła 99 tys. 340,81 zł, w tym:
72 tys. 829 zł – dotacja z budżetu państwa, 26 tys. 511,81 zł – środki własne gminy.

Inwestycja obejmowała remont 459 metrów drogi. Wykonano jezdnię z betonu asfaltowego o szerokości 5 metrów wraz poboczami kamiennymi o szerokości 1 metr każde. Ponadto wykonano odwodnienie powierzchniowe z renowacją rowów i utwardzono tłuczniem zjazdy na działki. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. Dylmex - Inwestycje Sp. k. ze Staszowa.

Ulica Urocza do Gacek
Odbiór ul. Uroczej. W odbiorze uczestniczyli Andrzej Tuz - Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów, Janusz Machnik - Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej oraz Krzysztof Kłap - przedstawiciel wykonawcy.

Remont odcinka drogi gminnej nr 390007T Brzeziny – Brzeziny Podlesie od km 0+000 do km 0+700.

W Brzezinach po remoncie biegnie teraz droga asfaltowa o szerokości 4,6 metra wraz z dwoma poboczami kamiennymi o szerokości 1 metra. Wykonano powierzchniowe odwodnienie, renowację rowów wraz przepustami rurowymi pod zjazdami na posesje. Zjazdy utwardzono tłuczniem. Zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. Dylmex - Inwestycje Sp. k. ze Staszowa.

Brzeziny Podlesie
Odbiór drogi Brzeziny - Brzeziny Podlesie. Od lewej: Krzysztof Kłap - przedstawiciel firmy Dylmex, Dawid Sobiegraj - radny z Brzezin, Andrzej Tuz - Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów, Ewa Stolarska - sołtys Brzezin, Janusz Machnik - Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej.

Brzeziny Podlesie

Wartość całkowita inwestycji: 237.073,06 zł, w tym: 121.078 zł – dotacja z budżetu państwa, 115.995,06 zł – środki własne gminy.

Brzeziny Podlesie