Odbiór protokołów z szacowania strat

PrzymrozkiGminna Komisja ds. szacowania strat zaprasza wszystkich rolników, poszkodowanych wskutek przymrozków wiosennych, do odbioru protokołów z oszacowania strat w ich gospodarstwach rolnych.

Prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Szydłowie od dnia 28 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) – sala konferencyjna Urzędu Gminy.

Prosimy o rozpowszechnienie tej wiadomości oraz możliwie jak najszybsze stawienie się.