Odbiór protokołów z szacowania strat (susza)

SuszaUrząd Gminy w Szydłowie informuje rolników poszkodowanych suszą o możliwości odbioru protokołów z szacowania szkód - suszy. Protokoły będą niezbędnym załącznikiem do wniosków składanych o pomoc suszową. Wnioski będą przyjmowane przez ARiMR w dniach od 14 września do 28 września 2018 r.

Po odbiór protokołów proszę zgłaszać się do pok. nr 9 w Urzędzie Gminy Szydłów.

Do odbioru są protokoły rolników ze stratami poniżej i powyżej 30% rocznej produkcji w gospodarstwie.