Odbiór protokołów z szacowania strat (susza)

SuszaUrząd Gminy w Szydłowie informuje rolników poszkodowanych suszą o możliwości odbioru protokołów z szacowania szkód - suszy. Protokoły będą niezbędnym załącznikiem do wniosków składanych o pomoc suszową. Wnioski będą przyjmowane przez ARiMR w dniach od 14 września do 28 września 31 października 2018 r.

Decyzją ministra termin składania wniosków został wydłużony do 31 października 2018 r.

Po odbiór protokołów proszę zgłaszać się do pok. nr 9 w Urzędzie Gminy Szydłów.

Do odbioru są protokoły rolników ze stratami poniżej i powyżej 30% rocznej produkcji w gospodarstwie.