Odpady komunalne

Deklaracje (obow. od 1 stycznia 2019 r.)

Deklaracje w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi

Uchwały Rady Gminy dot. gospodarowania odpadami komunalnymi