Odsłonięcie geologiczne w Kotuszowie

Skarpa po zachodniej stronie drogi w Kotuszowie przy wyjeździe ze wsi w kierunku Kurozwęk.

Odsłonięcie o długości ok. 30 m i wys. ok. 3-4 m w skarpie przydrożnej. Odsłaniają się tu szarobrązowe, oliwkowobrązowe, silnie zdiagenezowane iłowce i mułowce z wkładkami piaskowców zielonkawych, drobnoziarnistych. Skały zapadają pod kątem ok. 35 stopni na NNE. Są silnie spękane, łupią się na muszelkowe lub ołówkowe okruchy. Skały noszą ślady epizonalnego metamorfizmu. Zbudowane są, oprócz ziarn krzemionki - z illitu, chlorytu, skalenia i miki (muskowit). Odsłonięcie to było znane geologom od dawna, zaś wiek skał był przedmiotem ożywionej dyskusji. Przez wielu uważane dawniej za prekambryjskie i najstarsze w Górach Świętokrzyskich, skały te ostatecznie zaliczono do najstarszego kambru dolnego (wiek ok. 570 mln lat).

Odsłonięcie geologiczne w Kotuszowie
Odsłonięcie geologiczne w Kotuszowie. Fot. P. Walczak