Odsłonięcie geologiczne w Szydłowie

Odsłonięcie znajduje się po południowej stronie zabytkowego kościoła Wszystkich Świętych, pomiędzy strumykiem Ciekąca, a ul. Kazimierza Wielkiego.

Wyrobisko o charakterze stokowym, nieczynne. Wymiary wyrobiska: dł. 100 m, szer. 20 m, wys. 10-12 m. W profilu wyrobiska odsłaniają się typowe dla sarmatu (trzeciorzęd - miocen) wapienie organodetrytyczne (kalklityty). Zbudowane są one z litoklastów glonowych i glonowo-mszywiołowych, o spoiwie kalcytowym, drobnosparytowym. W spągu wyrobiska zalegają organodetrytyczne wapienie masywne, ponad którymi występują (o miąższ. ok. 10 m) organodetrytyczne wapienie o wieloskalowym warstwowaniu przekątnym skierowanym ku południowi. Profil ten stanowi najlepsze odsłonięcie wapieni organodetrytycznych sarmatu na południowym obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich.

Odsłonięcie geologiczne w Szydłowie
Odsłonięcie geologiczne w Szydłowie. Fot. P. Walczak