Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Szydłów z dnia 27 września 2018 r.
o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Szydłów działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121, 50, 650, 1000, 1089, 1496) odwołuje ogłoszony na dzień 1 października 2018 r. na godzinę 9:00 drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szydłów:
• działki nr 4/1, położonej w obrębie Solec Stary, gmina Szydłów, o pow. 0,1510 ha, księga wieczysta nr KI1B/00052364/5, ze względu na wycofanie zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przez mieszkańców wsi.

Wójt Gminy Szydłów
Jan Klamczyński