Ogłoszenie dot. Gminnego Programu Rewitalizacji

W związku z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023 (GPR), zwracam się z prośbą do interesariuszy GPR, tj. mieszkańców, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, przedsiębiorców, którzy w ramach inicjatyw społecznych, gospodarczych, naukowych, kulturalnych, informacyjno-promocyjnych i innych, realizowali w latach 2017-2018, projekty zgodne z założeniami GPR, o podanie danych dotyczących wdrażanych projektów. W szczególności danych ilościowych i jakościowych, dotyczących tych projektów, umożliwiających przeprowadzenie monitoringu rzeczowego oraz finansowego GPR.

Uzyskanie powyższych informacji pozwoli na sporządzenie rzetelnego raportu z postępu w realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023.

Informację zwrotną proszę przekazać do Pani Roksany Gozdek, na adres e-mail: gozdek@szydlow.pl, lub do pokoju nr 20 Urzędu Miasta i Gminy Szydłów, ul. Rynek 2 w terminie do dnia 15.07.2019 r.

Cały proces powstawania dokumentu można przeanalizować w zakładce „Rewitalizacja”. Tam też znajduje się, uchwalony przez Radę Gminy, GPR wraz z mapą obszaru rewitalizacji. W razie pytań proszę o kontakt pod nr tel. 41 354-51-25 (wew. 239).

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów
(-) Andrzej Tuz