Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Urząd Miasta i Gminy Szydłów zatrudni na stanowisku Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami pracownika posiadającego wykształcenie wyższe o kierunku: geodezja i kartografia, gospodarka nieruchomościami lub pokrewnym.

Wymagania:
1. znajomości przepisów ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o gospodarcze nieruchomościami oraz ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,
2. doświadczenie w zakresie wykonywania samodzielnej funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii lub gospodarki nieruchomościami,
3. umiejętność dobrej obsługi komputera i urządzeń biurowych, szybkość i łatwość uczenia się nowych programów i aplikacji,
4. prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:
- umowa na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy,
- wynagrodzenie w całości rozliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty lub pod nr 41 3545 125.

Burmistrz
Miasta i Gminy Szydłów
(-) Andrzej Tuz