Ogłoszenie Starosty Staszowskiego

Ogłoszenie Starosty Staszowskiego z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zaproszenia organizacji pozarządowych, fundacji i jednostek samorządu terytorialnego do zgłaszania kandydatów, na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Staszowskim.