Ogłoszenie ws. dystrybucji węgla dla mieszkańców

W związku z włączeniem się Gminy Szydłów w akcję dystrybucji węgla, Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów informuje, iż Mieszkańcy mogą składać wnioski o zakup węgla za korzystniejszą cenę do 2000 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), do zakupu są uprawnione osoby fizyczne, które spełniają warunki upoważniające do otrzymania dodatku węglowego.

Węgiel kamienny (miał, groszek, orzech) można będzie nabyć w dwóch partiach: do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. oraz do 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.

Wnioski można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Szydłowie (ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów).

Wniosek o zakup preferencyjny węgla (.docx)

UWAGA:
Osoby, które złożyły wcześniej ankietę z zapotrzebowaniem na węgiel RÓWNIEŻ ZOBOWIĄZANE SĄ DO ZŁOŻENIA WNIOSKU.