Orzeł Agrobiznesu dla Banku Spółdzielczego w Szydłowie

Orzeł Agrobiznesu dla BS SzydłówZakończyła się 44 edycja konkursu o nagrodę Orzeł Agrobiznesu. Wśród 9 laureatów znalazł się Bank Spółdzielczy w Szydłowie. Równocześnie tytuł i nagrodę Srebrnego Promotora Orłów Agrobiznesu za rekomendowanie firmy - laureatki otrzymał wójt gminy Szydłów - Jan Klamczyński. Uroczyste wręczenie nagród, połączone z recitalem wielkiej gwiazdy polskiej piosenki Joanny Rawik (słynny przed laty przebój Romantyczność) odbyła się 4 września w auli Domu Literatury w Warszawie.

Informacja o Orle Agrobiznesu: Nagroda przyznawana jest od 2001 roku za sukces rynkowy. Organizatorem konkursu o Orła Agrobiznesu jest warszawska Agencja Promocyjno- Wydawnicza EMS. Nagrody przyznaje Kapituła (przewodniczący poseł na Sejm RP - Franciszek J. Stefaniuk) złożona ze specjalistów do spraw badań rynkowych, wizerunku firmy, oceny wiarygodności, finansistów, marketingu, technologów żywności, ekonomistów.


Orły Agrobiznesu 44 edycji.

O nagrodę mogą ubiegać się wszystkie firmy z branży rolno-spożywczej i jej otoczenia oraz banki działające na rzecz agrobiznesu i firmy handlu spożywczego. Do tej pory 326 laureatów. Po roku każdy z nich może ubiegać się o Orła Agrobiznesu Grand Prix. Honorowy patronat nad nagrodą sprawuje od początku wicemarszałek Sejmu RP. Obecnie honorowym patronem jest wicemarszałek Eugeniusz Grzeszczak.

Wiceprzewodniczący Kapituły-Dyrektor Agencji EMS
Włodzimierz Syzdek