Ostateczny termin składania deklaracji "śmieciowych"

Szanowni Mieszkańcy Gminy Szydłów, w dniu 31 marca br. minął termin składania deklaracji dotyczącej opłaty za odpady komunalne. Część mieszkańców do dnia dzisiejszego nie spełniło tego obowiązku. Proszę, żeby Państwo rozsądnie podeszli do sprawy i dostarczyli deklarację do Urzędu Gminy Szydłów w ostatecznym terminie do 7 czerwca 2013 roku.

Złożenie takiego dokumentu jest obowiązkowe, co wynika z ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Każdy mieszkaniec jest zobligowany do płacenia za odpady komunalne. Jeżeli deklaracja nie zostanie złożona w ostatecznym terminie, to zostanie nałożona z urzędu maksymalna kwota 32,00 zł od rodziny.

Proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej.

Wójt Gminy Szydłów