Ostatnie pożegnanie Stanisława Wujcikowskiego

St. WujcikowskiW dniu 29 września 2017 r. zmarł Stanisław Wujcikowski, wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej w Szydłowie, nauczyciel i wychowawca kilku pokoleń Szydłowian. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 2 października w kościele pw. św. Władysława. Spoczął na cmentarzu parafialnym w Szydłowie.

Stanisław Wujcikowski urodził się 16 kwietnia 1936 r. w Połańcu. W rodzinnej miejscowości ukończył szkołę podstawową a w Staszowie liceum ogólnokształcące. W 1954 roku ukończył kurs, zdał egzamin państwowy i otrzymał dyplom nauczyciela. Z dyplomem tym przybył do Szydłowa i został nauczycielem w Szkole Podstawowej. Tu poznał swoją przyszłą żonę Helenę, także nauczycielkę.

Jako młody nauczyciel przez dwie kadencje był radnym Gromadzkiej Rady Narodowej. W 1964 r. ukończył Studium Nauczycielskie na kierunku geografia i od tego okresu pracował jako nauczyciel geografii w miejscowej szkole. W dniu 1 września 1970 r. został Kierownikiem Szkoły Podstawowej w Szydłowie. W tym czasie przeprowadził remont kapitalny budynku szkoły. Po zmianach administracyjnych w 1973 r. pełnił obowiązki Gminnego Dyrektora Szkół, sprawując pieczę nad siedmioma szkołami podstawowymi w gminie i jednym przedszkolem. W 1979 r. został absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, kierunku geografia. W latach 60-tych organizował oświatę dorosłych - dokształcanie w zakresie siedmioklasowej szkoły podstawowej. Wraz z innymi osobami powołał do życia Szkołę Przysposobienia Rolniczego, której przez dekadę był dyrektorem.

Stanisław Wujcikowski był osobą bardzo aktywną społecznie. Był inicjatorem stworzenia Społecznego Komitetu Elektryfikacji Szydłowa, przewodził Społecznemu Komitetowi Budowy Wodociągu oraz Komitetowi Budowy Gazociągu. W latach 70. był radnym Rady Gminy oraz członkiem Zespołu Koordynującego Odbudowę Szydłowa powołanego przez ówczesnego Naczelnika Gminy Stanisława Harazińskiego. Był założycielem Kółka Rolniczego w Szydłowie. Angażował się w inicjatywy społeczno-kulturalne Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej.

W szydłowskiej oświacie Stanisław Wujcikowski przepracował 31 lat. Za pracę w szkolnictwie i działalność społeczną otrzymał m.in. Brązowy Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznakę ZNP, odznaczenie "Za Zasługi dla Kółek Rolniczych" oraz wiele innych nagród i dyplomów od władz oświatowych i państwowych. Dwukrotnie był nominowany do Nagrody Gminy Szydłów "Pasjonat Małej Ojczyzny".

Pozostanie we wdzięcznej pamięci społeczności Gminy Szydłów.

Pogrzeb Stanisława Wujcikowskiego
Ostatnie pożegnanie ś.p. Stanisława Wujcikowskiego.

PW