Otwarcie „Ścieżki sensorycznej” przy przedszkolu

W dniu 24 kwietnia 2019 r. w Publicznym Przedszkolu w Szydłowie dokonano oficjalnego otwarcia „Ścieżki sensorycznej”, która powstała w ogrodzie przedszkolnym.

Głównym celem jaki przyświecał autorowi tego projektu było stworzenie dla naszych przedszkolaków miejsca, które ich zaciekawi i zainspiruje do wielozmysłowego poznania środowiska przyrodniczego.

Ścieżka ta pozwoli nauczycielom kształtować u dzieci i ich rodziców świadomość ekologiczną oraz aktywną postawę wobec otaczającej ich przyrody, pozwoli również rozwijać ich naturalną dziecięcą ciekawość i dociekliwość w poznaniu siebie i świata.

Tak jak nasze ciało, aby rosnąć potrzebuje pożywienia, tak mózg do prawidłowego rozwoju potrzebuje bodźców z otoczenia. Możliwość korzystania ze ścieżki bogatej w bodźce dotykowe, wzrokowe wesprze u naszych przedszkolaków prawidłowy rozwój zdolności analizowania i przetwarzania bodźców sensorycznych, co z kolei przełoży się na ich prawidłowy rozwój we wszystkich sferach zgodnie z ich indywidualnym potencjałem.

W imieniu dzieci naszego przedszkola oraz swoim własnym pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania „Ścieżki sensorycznej”. Dziękuje więc Pracownikom Przedszkola za wielkie zaangażowanie w realizacji zadania, Pani Annie Suchorowskiej – Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Szydłów – za oddelegowanie pracowników do wykonania prac ziemnych oraz Rodzicom za aktywną pomoc i przyniesione materiały przyrodnicze. Dziękuję wszystkim, którzy w dniu otwarcia ścieżki byli razem z nami.

Stanisława Trelińska
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Szydłowie