Otwarto drogę Grabki Duże - Sachalin

W ub. sobotę, 23 listopada uroczyście otwarto zmodernizowany odcinek drogi gminnej Grabki Duże - Sachalin.

Uroczystość odbyła się z inicjatywy radnego Leszka Wójcika i rady sołeckiej na czele z sołtysem Elżbietą Smagłowską. W otwarciu uczestniczyli m.in. Jan Klamczyński - wójt gminy, radni gminy na czele z Januszem Juszczakiem - przewodniczącym RG, Alicja Kłonicka - skarbnik gminy, ks. Krzysztof Polit oraz mieszkańcy Grabek Dużych.

Wyremontowany odcinek drogi liczy 855 m długości. Inwestycja kosztowała 229.671,81 zł z czego 50% pochodziło z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych a drugie 50% z budżetu gminy. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Pawłowa.

Zdjęcia: Joanna Smagłowska