Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2013 roku.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.