Pamiętamy...

W dn. 1 grudnia 2017 r. odszedł od nas śp. Janusz Juszczak - Przewodniczący Rady Gminy Szydłów. Pamiętamy...

śp. Janusz Juszczak. Pamiętamy