Patriotycznie - w rytm tańca

Podczas gminnych obchodów 98 Rocznicy Odzyskania Niepodległości uczennice Gimnazjum w Szydłowie zaprezentowały taniec inspirowany folklorem. Świętowały naszą Niepodległość z radością i dumą.

Jedną z ważniejszych funkcji folkloru jest podtrzymywanie tożsamości narodowej. W dziejach narodu polskiego, zwłaszcza w okresie rozbiorów, folklor odegrał ogromną rolę. Był ostoją polskiej narodowości, podtrzymywał polskie tradycje, był lekarstwem na unifikacyjne procesy masowej kultury. Folklor pełnił funkcję polityczną jako wyraz walki o niepodległość, o nadanie polskiej kulturze ludowej rangi narodowej.

Oczywistym jest, iż funkcje dawnego folkloru nie odpowiadają już w swojej „czystej” postaci zadaniom i potrzebom współczesnego życia. Istotne jest jednak zauważanie i docenianie powiązania z tradycją ludową.

Agnieszka Ziółkowska