Patriotyczny koncert z okazji Święta Niepodległości

Na okoliczność 95. Rocznicy Odzyskania Niepodległości odbył się 11 listopada w kościele parafialnym w Szydłowie program muzyczny zatytułowany „Poezją, pieśnią i muzyką historia przypomniana”. Treścią tego koncertu patriotycznego były krótkie wiersze polskich poetów, które wprowadzały w słuchanie pieśni legionowych a także artystycznych o głębokiej uczuciowości.

Pierwszym wykonawcą w tym koncercie był Hubert Laskowski, który na syntezatorze zagrał pewnie i odważnie piosenkę „Pierwsza kadrowa”. Kolejnym utworem było „Życzenie Fryderyka Chopina”, wykonane z dbałością o nastrój przez Piotrka Ziółkowskiego. Były jeszcze wykonane na fletach prostych melodie: „Jak długo na Wawelu”, „Staropolski polonez”, fragment etiudy E-moll Fryderyka Chopina. Pełną treścią koncertu były pieśni: „Białe róże” i „Polskie kwiaty”, wykonane na dwa głosy przez Justynę Sibilę i Henrykę Kluszczyńską, „Francois Villon” przez Stanisława Zawadę, „Kalina” i „Tam na błoniu” przez Sylwię Ziółkowską.

W piosenkach „Pierwsza Brygada”, „Ojczyzna”, „Szara piechota”, „O mój rozmarynie”, „Ojczyzna ma droga” do wyżej wymienionych wykonawców dołączyła Zuzia Ziółkowska, natomiast Weronika Wawszczyk czytając z dobrą dykcją fragmenty poezji wprowadzała w słuchanie kolejnych pieśni. Trudno piszącemu te słowa ocenić wrażenie słuchaczy, bo każdy z obecnych miał inne. O tym, że trochę podobne świadczyły gromkie oklaski na koniec koncertu. Byłoby wręcz nieodpowiedzialne, nie zauważyć rozwój talentu wokalnego Sylwii Ziółkowskiej i oddziaływanie jej osobowości artystycznej na słuchacza. Ładnie i czysto brzmiały głosy Justyny Sibili i pani Henryki Kluszczyńskiej. Ciekawym zjawiskiem muzycznym jest donośnie brzmiący, basowy głos pana Stanisława Zawady, który zaprezentował się estradowo po raz pierwszy.

Wszystkie pieśni wykonywane były przy akompaniamencie klawiszowym przez piszącego te słowa poza pieśnią „Francois Villon”, która była akompaniowana przez Henrykę Kluszczyńską. Klimat patriotyczny budowały swą obecnością Karolina Kozera i Małgorzata Sapalska – członkinie Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego. Obecny na koncercie ks. proboszcz Ryszard Piwowarczyk podziękował wykonawcom za zaangażowanie w budowanie ducha patriotycznego.

Tekst: Adam Kluszczyński
Zdjęcia: Mirosław Ziółkowski