Piątka za segregację

„Piątka za segregację” to hasło przewodnie kampanii informacyjno-edukacyjnej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, mającej na celu edukację społeczeństwa w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

Na stronie https://naszesmieci.mos.gov.pl/ znajduje się wiele interesujących materiałów: infografik, filmów na temat segregacji odpadów.

Jednolity System Segregacji Odpadów