Pieniądze na termomodernizację szkoły w Szydłowie

W Kielcach podpisano dziś umowę na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Szydłowie. Inwestycja wyceniana na ponad 2 mln zł zostanie dofinansowana kwotą 1,3 mln zł z funduszy unijnych.

Gmina Szydłów na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12” uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Ze strony Województwa Świętokrzyskiego umowę podpisali: wicemarszałek Marek Bogusławski oraz członek Zarządu Województwa Marek Jońca. Gminę Szydłów reprezentowali: burmistrz Andrzej Tuz i skarbnik Alicja Kłonicka.

W ramach projektu planowane są: docieplenie stropodachu, ścian w gruncie, ścian zewnętrznych i cokołów, wymianę drzwi i okien, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody, montaż instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii w postaci powietrznej pompy ciepła, modernizację instalacji oświetlenia wewnętrznego oraz wymianę punktów świetlnych. Projekt zakłada montaż wyłącznie nowych, nieużywanych elementów.

Koszt całkowity projektu: 2 078 801,56 zł. Wartość dofinansowania ogółem: 1 299 104,92 zł.

Podpisanie umowy na termomodernizację SP Szydłów

Podpisanie umowy na termomodernizację SP Szydłów

Podpisanie umowy na termomodernizację SP Szydłów

Zdjęcia: Franciszek Palmąka i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego