Pismo w/s pomocy dla rolników (przymrozki 2020)

Pismo Pana Ryszarda Bartosika - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, będące odpowiedzią na pismo Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie uruchomienia pomocy dla poszkodowanych rolników w wyniku przymrozków wiosennych, które miały miejsce w 2020 r.

Skan pisma