Pobieranie materiału do badań w OZ Potok

BloodPobieranie materiału do badań diagnostycznych w OZ Potok odbywać się będzie w drugi czwartek każdego miesiąca w godz. 8.00 - 10.00

Najbliższe pobrania krwi:
• 14.03.2019 r.
• 11.04.2019 r.
• 09.05.2019 r.
• 13.06.2019 r.

Źródło informacji: SP ZOZ w Szydłowie