Podpisano umowę na opiekę wytchnieniową 2020

Ministerstwo

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów podpisał dziś umowę z Wojewodą Świętokrzyskim na realizację "Opieki wytchnieniowej - edycja 2020". Wojewoda przekaże gminie 34.560 zł, co stanowi 80% kwoty przeznaczonej na opiekę wytchnieniową w tym roku.

Opieka wytchnieniowa Szydłów 2020

Umowę podpisano 14 lipca br. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Ze strony ŚUW umowę podpisał Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz. Gminę Szydłów reprezentował Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz oraz Z-ca Skarbnika Anna Pytowska.

Budżet programu w Gminie Szydłów zamyka się kwotą 43.200 zł, z czego 34.560 zł pochodzi z środków rządowych, a 8.640 zł z środków Gminy Szydłów.

Środki rządowe pochodzą z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

„Opieka wytchnieniowa” to program, który powstał po to, by choć w pewnym stopniu odciążyć opiekunów osób niepełnosprawnych. Uruchomiony został w 2019 roku.