Podpisano umowę na termomodernizację szkoły w Szydłowie

FE PL WŚ UE

W Urzędzie Miasta i Gminy Szydłów podpisano umowę na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie. Inwestycja jest warta ponad 2,1 mln zł i w 95% zostanie sfinansowana z funduszy zewnętrznych.

Zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12” to jedna z największych inwestycji samorządu obecnej kadencji. W 85% zostanie sfinansowana z funduszy unijnych, w 10% z krajowych, a pozostałe 5% wyłoży Gmina Szydłów.

W dn. 28 października Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz podpisał umowę z Wykonawcą – Romanem Olszowy, właścicielem Zakładu Remontowo-Budowlanego w Kosowach (woj. Podkarpackie).

Podpisanie umowy

Zakres robót obejmuje m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji CO i ciepłej wody użytkowej, wykonanie nowych instalacji elektrycznych, wewnętrznej instalacji gazowej, wody zimnej, ciepłej i kanalizacji, docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej przy ścianach, wymianę pokrycia, obróbek, rynien, rur spustowych nad zadaszeniami oraz inne prace objęte projektem.

Termin zakończenia robót przewidziany jest na 10 miesięcy od podpisania umowy.

Podpisanie umowy