Podpisano umowy na kilkanaście inwestycji drogowych

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz podpisał umowy na realizację szeregu inwestycji drogowych o wartości niemal 3,4 mln zł. Dwie umowy realizowane będą z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład.

W Urzędzie Miasta i Gminy Szydłów podpisano dziś trzy umowy dotyczące realizacji kilkunastu inwestycji drogowych na terenie gminy. Dwie z tych umów dotyczą zadań drogowych współfinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład. Przebudowane zostaną drogi wewnętrzne w Grabkach Dużych, Szydłowie, Woli Żyznej, Solcu, Potoku, Brzezinach, Rudkach, Jabłonicy i Wolicy.

Podpisanie umowy Andrzej Tuz Tomasz Dyl
Po podpisaniu umowy pomiędzy Gminą Szydłów reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów Andrzeja Tuza i Przedsiębiorstwem Drogowym Sp. z o.o. Dylmex-Inwestycje Sp.k. reprezentowanym przez Prokurenta Tomasza Dyla.

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. Dylmex-Inwestycje Sp.k. ze Staszowa reprezentowana przez Prokurenta Tomasza Dyla zrealizuje „Przebudowę dróg na terenie gminy Szydłów” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Zadanie 1:
1. Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 141/1 w miejscowości Grabki Duże (szacowana długość ok. 160 m od drogi wojewódzkiej nr 765).
2. Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 255/2 w miejscowości Grabki Duże, (szacowana długość ok. 195 m).
3. Droga wewnętrzna zlokalizowana na działkach ewidencyjnych nr 2503/2, 2504 i 2502 w miejscowości Szydłów oraz na działce ewidencyjnej nr 466 w miejscowości Wola Żyzna i na działce ewidencyjnej nr 326 w miejscowości Solec Stary (w całości, z wyłączeniem działki nr 2502, na której przebudowa realizowana będzie tylko w obrębie skrzyżowania z działkami 2503/2, 2504), (szacowana długość ok. 2590 m).
4. Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 550 w miejscowości Potok (szacowana długość ok. 390 m).
5. Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 40/1 w miejscowości Brzeziny (w całości), (szacowana długość ok. 510 m).

Kwota: 2 018 639,87 zł
Termin wykonania do 17 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Podpisanie umowy Andrzej Tuz Adam Darowski
Po podpisaniu umowy pomiędzy Gminą Szydłów reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów Andrzeja Tuza i Zakładem Remontowo-Budowlanym „DARBUD” reprezentowanym przez Właściciela Adama Darowskiego.

Zakład Remontowo-Budowlany „DARBUD” z Kłody reprezentowany przez Właściciela Adama Darowskiego zrealizuje „Przebudowę dróg na terenie gminy Szydłów” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Zadanie 2:
1. Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 286/3 w miejscowości Rudki (w całości), (szacowana długość ok. 386 m).
2. Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 522 w miejscowości Rudki (w całości), (szacowana długość ok. 345 m).
3. Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 480 w miejscowości Wola Żyzna (w całości), (szacowana długość ok. 345 m).
4. Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 45 w miejscowości Jabłonica (szacowana długość ok. 480 m od drogi gminnej 390022).
5. Droga wewnętrzna zlokalizowana na działkach ewidencyjnych nr 579 i 2502 w miejscowości Szydłów (szacowana długość ok. 510 m od drogi wojewódzkiej nr 756).
6. Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 189 w miejscowości Wolica (szacowana długość ok. 560 m od drogi powiatowej Z 0038 T).

Kwota: 1 200 000,00 zł
Termin do 17 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Dofinansowanie do tych dwóch zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych wyniesie 2,28 mln zł.

Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa Dylmex ze Staszowa reprezentowana przez Właściciela Tomasza Dyla zrealizuje do 31 października 2022 r. „Remont odcinka drogi gminnej nr 390062T Jabłonica – starodroże od km 0+100 do km 0+325” za kwotę 152 790,60 zł.

UMiG Szydłów / Fot. P. Walczak