Podpisano umowy na remonty dróg powiatowych

W dniu 16 września br., w Starostwie Powiatowym w Staszowie, podpisano cztery umowy na remont i przebudowy dróg uszkodzonych w trzeciej dekadzie maja br. w wyniku deszczy nawalnych. Dwie umowy dotyczą dróg położonych w Gminie Szydłów.

Podpisane umowy dotyczą:
1. remontu odcinka drogi powiatowej nr 0825T Łubnice – Słupiec, o długości 200 m, wartość inwestycji: 148 tys. 338 zł,
2. remontu odcinka drogi powiatowej nr 0833T Sielec – Koniemłoty – Niziny, o długości 820 m, wartość tej inwestycji: 308 tys. 619 zł,
3. remontu odcinka drogi powiatowej nr 0037T Szydłów – Pieczonogi, o długości 1 079 m, wartość inwestycji: 299 tys. 655 zł,
4. przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 0033T Potok – Grabki Duże, o długości 1 000 m, wartość inwestycji: 378 tys. 331 zł.

Długość ogółem wszystkich czterech odcinków, przewidzianych do remontu wynosi 3 099 m, a wartość całkowita inwestycji to: 1 mln 134 tys. 943 zł. Powyższe zadania w 80% ich wartości tj. w kwocie 907 tys. 954 zł, zostaną dofinansowane z funduszu na usuwanie klęsk żywiołowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pozostałe 20% tj. 226 tys. 988 zł pokryją solidarnie: powiat staszowski oraz gminy na których terenie położone są odcinki przewidziane do remontu.

Wykonawcą prac będą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. oraz Firma Transportowo–Budowlano–Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl. Termin realizacji wszystkich inwestycji upływa z dniem 29 listopada br.

Tekst: Michał Skrętek
Foto: Jan Mazanka

Umowę podpisali
Umowę, w sprawie remontu drogi powiatowej nr 0033T Potok – Grabki Duże podpisują, od lewej: Adrianna Kosior–Szyszkowska – prokurent, Rafał Szyszkowski – wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. i Mirosław Bernyś – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie, w obecności: wicestarosty Leszka Guzala, burmistrza miasta i gminy Szydłów Andrzeja Tuza i starosty staszowskiego Józefa Żółciaka.

Podpisali
Po podpisaniu umów od lewej: burmistrz Leszek Juda, prezes Tomasz Dyl, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak, wicestarosta Leszek Guzal, sekretarz Leszek Ziółek, prokurent Adrianna Kosior–Szyszkowska, wiceprezes Rafał Szyszkowski, burmistrz Andrzej Tuz, starosta staszowski Józef Żółciak i dyr. Mirosław Bernyś.