Pomoc dla poszkodowanych w wyniku przymrozków wiosennych

PrzymrozkiProducenci rolni, w których gospodarstwach rolnych w wyniku przymrozków wiosennych w 2017 roku powstały szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy, na powierzchni występowania tej uprawy, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Termin składania wniosków: 13-27 września 2017 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa.