Ponad 4 km nowej drogi Gacki - Mokre

Droga powiatowa nr 0036T Gacki – Mokre została wyremontowana na odcinku 4 km 150 m za niemal 2 mln zł.

Zadanie o wartości 1 mln 964 tys. 531 zł objęło wykonanie wyrównania nawierzchni betonem asfaltowym na długości 4 km 150 m, renowację odwodnienia, wymianę przepustów pod drogą, jak również pod zjazdami z drogi oraz wyprofilowanie poboczy i uzupełnione materiałem kamiennym. W celu poprawy bezpieczeństwa wymieniono oznakowanie pionowe oraz wykonano oznakowanie poziome w postaci linii krawędziowych.

Zadanie dofinansowane zostało w 80% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałe 20% pochodzi z budżetu Powiatu Staszowskiego i Gminy Szydłów, która współfinansowała to zadanie kwotą 178 tys. zł.

Na odbiorze drogi w grudniu 2022 r.

W odbiorze uczestniczyli, od lewej: Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. Rafał Szyszkowski, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś, Agnieszka Gajda i Paweł Krakowiak z Zarządu Dróg Powiatowych, Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz, Wicestarosta Staszowski Leszek Guzal i Starosta Staszowski Józef Żółciak.
W odbiorze uczestniczyli, od lewej: Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. Rafał Szyszkowski, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś, Agnieszka Gajda i Paweł Krakowiak z Zarządu Dróg Powiatowych, Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz, Wicestarosta Staszowski Leszek Guzal i Starosta Staszowski Józef Żółciak.