POPŻ: wydawanie artykułów żywnościowych

Logotypy

INFORMACJA
OSTATNIE WYDANIE ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH Z PROGRAMU 2020

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Władysława w Szydłowie we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szydłowie informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020, Program 2020 w dniu 6 września 2021 r. (poniedziałek) w Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowie będą wydawane artykuły żywnościowe (paczki).

Prosimy o zgłaszanie się osób zakwalifikowanych do Programu 2020 w godzinach od 9.00 do 15.00 w w/w dniu.

W nawiązaniu do powyższej informacji prosimy o zabranie siatek na artykuły oraz pomoc osobom nie mogącym samodzielnie dojechać do powyższego miejsca ze strony rodziny, sąsiadów lub osób zaprzyjaźnionych.

ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE
6 WRZEŚNIA 2021 R.
Ochotnicza Straż Pożarna w Szydłowie

1. Kawa zbożowa
2. Makaron
3. Cukier
4. Szynka drobiowa
5. Powidła śliwkowe