Powstaną dwa bezpieczne przejścia dla pieszych

W Kotuszowie i Brzezinach powstaną bezpieczne przejścia dla pieszych. W Starostwie Powiatowym w Staszowie podpisano umowy z wykonawcami inwestycji.

W dniu 12 października br., w Starostwie Powiatowym w Staszowie, w obecności starosty staszowskiego Józefa Żółciaka, wicestarosty Leszka Guzala oraz wójtów i burmistrzów, odbyło się podpisanie umów na realizację inwestycji pn.: „Budowa i przebudowa łącznie 13 przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych”.

Umowy na dwie inwestycje na terenie Gminy Szydłów zostały podpisane w obecności Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów Andrzeja Tuza.

1. Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0035T Szydłów – Kotuszów w miejscowości Kotuszów. Koszt budowy: 196 tys. 627 zł, wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.
2. Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0033T Potok – Grabki Duże w miejscowości Brzeziny. Koszt budowy: 215 tys. 900 zł, wykonawca robót: DB Budownictwo Sp. z o.o., Rytwiany.

Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg sfinansowanych zostanie 69% inwestycji. Wkład powiatu staszowskiego w realizację ww. inwestycji wynosi 12% i środki te pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostałą kwotę, tj. 19%, pokryją samorządy gminne na terenie których będą realizowane ww. zadania.

Umowy z wykonawcami podpisali: dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś i główna księgowa ZDP Beata Kondek. Termin wykonania zadań upływa 12 sierpnia 2022 roku.

Podpisanie umowy
Zadanie w miejscowości Kotuszów zrealizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.

Podpisanie umowy
Inwestycję w Brzezinach zrealizuje DB Budownictwo Sp. z o.o.

Zdjęcia: Paulina Majczak