Kto może skorzystać z pożyczki na rozwój turystyki?

Pożyczka na rozwój turystyki umożliwia mikro-, małym i średnim firmom prowadzącym działalność turystyczną lub okołoturystyczną na terenie Polski Wschodniej (w tym województwo świętokrzyskie) sfinansowanie rozwojowych przedsięwziąć oraz wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jako przedsiębiorca, może wnioskować o nisko oprocentowaną pożyczkę o wartości do 500 tys. zł.

Pożyczka na rozwój turystyki. Polska Wschodnia

Wsparcie może zostać przyznane m.in. na następujące typy:
a) obiekty noclegowe;
b) obiekty gastronomiczne;
c) infrastruktura sportowo-rekreacyjna;
d) infrastruktura turystyki zdrowotnej;
e) infrastruktura kultury i rozrywki;
f) transport turystyczny;
g) organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne;
h) ekologiczne produkty;
i) produkty regionalne i tradycyjne, wzornictwo przemysłowe;
j) przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło;
k) inne inwestycje w branży okołoturystycznej polegające na poszerzeniu oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów.

Pożyczka na rozwój turystyki – korzyści dla firmy:

 • wysoka kwota finansowania – do 500 tys. zł
 • maksymalny okres spłaty – do 7 lat
 • stałe, atrakcyjne oprocentowanie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe- od 0,0375%
 • brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki
 • możliwość karencji spłat - 12M
 • brak wymaganego wkładu własnego
 • elastyczne warunki spłaty uwzględniające sezonowy charakter działalności preferencje (niższe oprocentowanie oraz brak wymaganego wkładu własnego) dla:
  - obiektów posiadających status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom ze Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo
  - MŚP prowadzących działalność nie dłużej niż 2 lata.