Pozyskano fundusze na drogę dojazdową do pól

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz podpisał umowę na dofinansowanie przebudowy drogi do pól w miejscowości Szydłów.

Umowę na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr ew. 2471 w miejscowości Szydłów” podpisano 1 września w Kielcach pomiędzy Gminą Szydłów a Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego.

Kwota dofinansowania wyniosła 10 tys. zł, natomiast resztę dołoży gminny samorząd. Całkowite koszty zadania poznamy po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Drogi dojazdowe do pól podpisanie umowy Kielce Szydłów
Po podpisaniu umowy.