Prace budowlane na dachu zabytkowego Skarbczyka

Ochrona Zabytków Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Rozpoczęły się roboty budowlane na dachu zabytkowego budynku Skarbczyka w Szydłowie. Zadanie pn. „Szydłów, zespół Zamku Królewskiego, budynek „Skarbczyka” (XVI w.): prace remontowe dachu” realizowane jest dzięki dofinansowaniu w ramach programu „Ochrona zabytków” ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przyznał Gminie Szydłów dotację w kwocie 132 000,00 zł. Przewidywany całkowity koszt realizacji zadania wynosi 296 031,59 zł.

– W Skarbczyku znajduje się Muzeum Zamków Królewskich, które powstało w ramach dużego projektu rewitalizacji pięciu obiektów zabytkowych Szydłowa zrealizowanego w latach 2018-2019 – mówi Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz. – Poprzedni projekt nie przewidywał jednak modernizacji dachu, który, jak się okazało, wymagał pilnych prac naprawczych.

W ramach zadania przeprowadzone zostaną roboty budowlane przy budynku Skarbczyka, polegające m. in. na wymianie uszkodzonych elementów konstrukcyjnych dachu, wykonaniu nowego pokrycia dachowego z gontu modrzewiowego, wymianie obróbek blacharskich oraz montażu orynnowania, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej stropu, dociepleniu stropu, wykonaniu instalacji odgromowej. Nad realizacją zadania pełniony będzie nadzór inwestorski i autorski. Zaplanowane prace mają charakter zabezpieczający i zachowawczy.

Roboty budowlane przeprowadzane na dachu budynku nie powodują utrudnień w zwiedzaniu Muzeum Zamków Królewskich.

Dach Skarbczyka przed naprawą
Gont na dachu Skarbczyka wymagał pilnej wymiany.

Prace remontowe na dachu Skarbczyka
Rozpoczęła się modernizacja dachu Skarbczyka.