Prace przy rowach przydrożnych w Solcu

W Solcu Starym trwają prace przy pogłębianiu rowów przydrożnych przy drogach powiatowych.

Pogłębianie rowów w Solcu
Postęp prac obserwują Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś.

Pogłębianie rowów w Solcu