Prawa miejskie - wyniki konsultacji społecznych

W dniu 31 lipca 2017 r. zakończono konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Szydłów dotyczących wniosku o nadanie miejscowości Szydłów statusu miasta. Publikujemy zbiorcze zestawienie wyników z podziałem na poszczególne sołectwa.

Wypowiedziało się 2.152 mieszkańców spośród 3.929 uprawnionych.
79,36% mieszkańców opowiedziało się za nadaniem miejscowości Szydłów statusu miasta.

Konsultacje społeczne miasto Szydłów