Prawie 9 mln zł dla Gminy Szydłów z Polskiego Ładu!

Olbrzymie dofinansowanie inwestycji Gminy Szydłów z Polskiego Ładu

Gmina Szydłów otrzyma 8 mln 930 tys. zł dofinansowania z Programu Polski Ład. To najwyższa kwota dofinansowania gminnych inwestycji w historii naszego samorządu.

Dziś ogłoszone zostały wyniki naboru z rządowego programu Polski Ład. Na liście projektów przeznaczonych do dofinansowania znalazły się dwa wnioski Gminy Szydłów. Na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Gacki gmina otrzyma 6.650.000 zł, a na przebudowę dróg na terenie gminy – 2.280.000 zł.

- To dla całej naszej społeczności świetna wiadomość, bo zrealizujemy bardzo ważne, z punktu widzenia mieszkańców, inwestycje – cieszy się Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz. – Przy naszym budżecie to ogromne dofinansowanie, najwyższe w historii szydłowskiego samorządu – dodaje włodarz.

Wnioski z Gminy Szydłów, które uzyskały dofinansowanie:

1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gacki
W ramach inwestycji zaplanowano kompleksowe działania obejmujące m.in.: przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dotyczących rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Gacki, a także zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
Przewidywana wartość inwestycji: 7.000.000 zł
Deklarowana kwota udziału własnego: 350.000 zł
Kwota wnioskowanych środków: 6.650.000 zł

2. Przebudowa dróg na terenie Gminy Szydłów
Zaplanowano kompleksowe działania obejmujące m.in.: przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy dróg na terenie gminy Szydłów, a także zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
Przewidywana wartość inwestycji: 2.400.000 zł
Deklarowana kwota udziału własnego: 120.000 zł
Kwota wnioskowanych środków: 2.280.000 zł