Profesorowie endokrynologii i neurochirurgii w Szydłowie

W dniu 24 września br. w Ośrodku Zdrowia w Szydłowie odbyły się bezpłatne konsultacje z wybitnymi specjalistami z zakresu endokrynologii i neurochirurgii.

Na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów Andrzeja Tuza i Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Tomasza Zycha przez kilka godzin konsultacji udzielali: endokrynolog prof. dr hab. n. med. Jolanta Kunert-Radek i neurochirurg płk. prof. dr hab. n. med. Andrzej Radek.

Tomasz Zych, Andrzej Tuz, Jolanta Kunert-Radek, Andrzej Radek
Od lewej: dyr. Tomasz Zych, burmistrz Andrzej Tuz, prof. dr hab. n. med. Jolanta Kunert-Radek, płk. prof. dr hab. n. med. Andrzej Radek.