Program dotacyjny "Niepodległa"

Program dotacyjny NiepodległaDo 23 marca br. organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury mogą składać wnioski do programu dotacyjnego "Niepodległa".

Rodzaje kwalifikujących się zadań:
1) festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne);
2) wystawy wraz z katalogami;
3) projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w tym m.in. warsztaty, gry terenowe, questy oraz wykłady, lekcje tematyczne, spacery tematyczne;
4) wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
5) tworzenie archiwów historii mówionej i archiwów społecznych (pozyskiwanie, opracowywanie i udostępnianie materiałów);
6) publikacje.

Szczegółowe informacje na temat programu, regulamin, wniosek: niepodlegla.gov.pl