Projekt „Cyfrowa gmina”

Logotypy Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa Flaga RP Flaga UE

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Projekt grantowy „Cyfrowa gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.
Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Projekt realizowany przez Gminę Szydłów poprzez zakup sprzętu i specjalistycznego oprogramowania, niezbędnego do podnoszenia bezpieczeństwa i jakości obsługi mieszkańców gminy, realizacji e-usług jak i możliwości pracy zdalnej. Ponadto również przeprowadzone zostanie szkolenie mające na celu zwiększenie kwalifikacji osób, odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo.
KWOTA DOFINANSOWANIA: 137 700,00 zł

Strona internetowa projektu: V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU – Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)