Projekt „Jesteśmy aktywni dla ekologii”

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych w Szydłowie rozpoczęło realizację projektu „Jesteśmy aktywni dla ekologii” – edukacja ekologiczna mieszańców gminy Szydłów”. Celem grantu jest zorganizowanie dla mieszkańców cyklu warsztatów, konferencji i konkursów, mających na celu podniesienie wiedzy na temat ekologii, poprawę dobrych praktyk ekologicznych na naszym obszarze, co będzie miało wpływ na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu. Chcemy dotrzeć do wszystkich grup wiekowych, dlatego nasze działania będą miały charakter różnorodny i wielokierunkowy.

Ogłosiliśmy już kilka konkursów i serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia w nich udziału. Konkurs ekologiczny „Zabawka z recyklingu” polegający na wykonaniu zabawki przestrzennej z odpadów i surowców wtórnych. Najpiękniejsze i najbardziej pomysłowe prace nagrodzimy rzeczowo przepięknymi książkami.

Rozpoczyna się również akcja „Segregujesz - zyskujesz” skierowana do placówek edukacyjnych: przedszkoli i wszystkich szkół na terenie gminy Szydłów. Inicjatywa polegać będzie na wzroście świadomości uczniów z korzyści segregacji śmieci. Każda placówka otrzyma od nas materiały na temat segregacji śmieci. Zakupiliśmy małe pojemniki do segregacji odpadów, które stać będą we wszystkich klasach każdej szkoły i przedszkoli. Po sprawdzeniu, że placówki sumiennie realizują segregację odpadów otrzymają od nas tablicę informacyjną na budynek o uzyskaniu tytułu „Nasza placówka jest Eko”.

Jeszcze we wrześniu rozpocznie się ekologiczna kampania informacyjno-edukacyjna. Planujemy wydanie ulotki informacyjnej o zasadach segregacji odpadów, ekologii, ekooszczędności. Ulotka ta trafi do wszystkich domów i instytucji na terenie całej gminy Szydłów. Ciekawostką jest to, że również uczniowie zajmą się projektowaniem tego wydawnictwa. Najlepszy projekt zostanie nagrodzony i wydrukowany.

Już ogłosiliśmy Konkurs fotograficzny ”Flora, fauna, krajobraz” „Dzikie wysypiska śmieci, degradacja środowiska” („Ekokrajobraz Szydłowa”) z wystawą. Konkurs kierowany jest do 3 kategorii wiekowych dzieci, młodzież i dorośli. Każdy uczestnik musi wykonać dwa zdjęcia: obrazujące przepiękną faunę, florę lub krajobraz naszej gminy oraz drugie kontrastowe, przedstawiające degradację środowiska naszej gminy, np. dzikie wysypisko śmieci. Zdjęcia muszą być w formie elektronicznej z pozwoleniem na ich publikowanie i powielanie. Organizator konkursu wywoła zdjęcia tworząc z nich wystawę fotograficzną. Powołane jury oceni pracę i wyłoni zwycięzców, którzy otrzymają nagrody - talony pieniężne.

Kolejnym zadanie będzie kierowane do gospodarstw agroturystycznych z terenu gminy Szydłów, dla których przeprowadzimy szkolenia z następujących zagadnień: pojęcie ekoturystyki i ekorozwoju, ekoagroturystyka, formy ekoturystyki, zasoby naturalne na terenie gminy Szydłów, wykorzystanie naturalnych zasobów w życiu wpływających na pozytywne samopoczucie i zdrowie, zastosowanie roślin i drzew mających zastosowanie w fitoterapii, ekojedzenie. Następnie przeprowadzimy badania ewaluacyjne z osobami uczestniczącymi w szkoleniu i po spełnieniu określonych kryteriów przeprowadzimy analizę gospodarstwa, zamieścimy na jego terenie tablicę informacyjną o uzyskaniu tytułu „Nasze gospodarstwo jest Eko”.

Za chwilę we wszystkich szkołach naszej gminy przeprowadzone zostaną Konkursy wiedzy ekologicznej. Zwycięzca konkursu otrzyma tytuł Mistrza Ekologii i nagrodę.
Zaproponujemy także mieszkańcom Spotkania na temat ekologicznych warzyw, mięs, ziół w życiu codziennym.

W październiku przeprowadzimy Szkolenie dla sadowników z certyfikatem: „Ekologia w sadownictwie” oraz „Pszczoły w sadownictwie”. Prowadzić je będą fachowcy z Ośrodka Doradztwa Rolniczego i zakończone będą uzyskaniem certyfikatów, które pomogą sadownikom w ich pracy.

We wrześniu, tak jak na całym świecie urządzimy Sprzątanie Świata. Zakupimy do akcji worki, rękawiczki, zaplanujemy odbiór zebranych odpadów. Nasza akcja zakończy się dokładnym zliczeniem zebranych worków i notowaniem ilości odpadów przez wolontariuszy. Każda rodzina, która zaangażowała się w akcję otrzyma darmowe drzewko ozdobne, które będzie mogła zasadzić na własnym podwórku.

Zapraszamy do aktywnego działania
Prezes Stowarzyszenia Robert Stachuczy

Logotypy

Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja pt. „Jesteśmy aktywni dla ekologii-edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Szydłów” realizowana w ramach Projektu Grantowego „Ekologia i ekoturystyka - promocja i wsparcie działań pozytywnie wpływających na ochronę środowiska oraz przeciwdziałających zmianom klimatu na obszarze LGD Białe Ługi" poprzez szereg wydarzeń, działań promujących i pozytywnie wpływających na świadomość mieszkańców z zakresu ekologii” realizowana przez Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych w Szydłowie.