Promesa 360 tys. zł na nowy samochód pożarniczy dla Szydłowa

Ochotnicza Straż Pożarna w Szydłowie otrzymała promesę 360 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup nowego samochodu pożarniczego.

Uroczystość wręczenia promes dla 20 jednostek OSP z terenu województwa świętokrzyskiego miała miejsce 8 czerwca w Kielcach, przed siedzibą WFOŚiGW. Uczestniczyli w niej Andrzej Tuz – Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów oraz Stanisław Wojterski – Prezes OSP w Szydłowie.

Promesę przekazał Ryszard Gliwiński – Prezes WFOŚiGW w obecności szerokiego grona świętokrzyskich parlamentarzystów.

Promesa w wysokości 360 tys. zł w znaczący sposób zasili budżet potrzebny do zakupu nowego, średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Szydłów. Kolejne 50 tys. zł pochodzić będzie z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. O tym, ile do zakupu dołoży samorząd Miasta i Gminy Szydłów, okaże się po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Promesa na samochód strażacki dla Szydłowa
Burmistrz Andrzej Tuz i prezes Stanisław Wojterski z promesą.

Promesa na samochód strażacki dla Szydłowa

Promesa na samochód strażacki dla Szydłowa

UMiG Szydłów