Promesa na remont ul. Uroczej w Szydłowie

W dn. 21 marca br. Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz odebrał z rąk Wicewojewody Świętokrzyskiego Bartłomieja Dorywalskiego promesę w wysokości 133 tys. zł na remont odcinka ulicy Uroczej w Szydłowie.

Wręczenie promes miało miejsce w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Promesę przyznano w ramach tegorocznej puli środków rządowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Gmina Szydłów otrzyma dofinansowanie na zadanie pn. Remont odcinka drogi gminnej nr 390030T Szydłów, ul. Urocza od km 0+970 do km 1+419.

Wysokość dotacji wynosić będzie 133 tys. zł, nie więcej jednak niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.

Promesa na drogę
Od lewej: Michał Cieślak - Poseł na Sejm RP, Andrzej Tuz - Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów, Bartłomiej Dorywalski - Wicewojewoda Świętokrzyski, Jacek Sułek - Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW. Fot. S. Celejowski.