Promesy dla dwóch jednostek OSP

W dniu 28 września br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie promes w ramach naboru wniosków dla OSP „Ogólnopolski programu finansowania służb ratowniczych - Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażania jednostek OSP”.

Z rąk prezesa zarządu WFOŚiG w Kielcach Ryszarda Gliwińskiego, w obecności parlamentarzystów Ziemi Świętokrzyskiej, na ręce druhów prezesów OSP Wola Żyzna i Grabki Duże Marcina Paździocha i Wiesława Wawszczyka zostały przekazane promesy w wysokości 6.100,00 zł na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego dla tych jednostek.

Sprzęt OSP

W ramach dotacji z w/w programu, w obecnym roku zakupu sprzętu i wyposażenia dokonują również jednostki OSP Szydłów, OSP Kotuszów, OSP Korytnica oraz OSP Solec.

Tekst: S. Celejowski
Fot. M. Kaczmarczyk